Jak założyć stowarzyszenie

 

Potrzebne jest 15 osób, które założą stowarzyszenie.

Statut musi zawierać następujące informacje:

 • Nazwę
 • Teren działania i siedzibę
 • Cele i sposoby ich realizacji
 • Sposób nabycia/przyczyny utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków
 • Władze stowarzyszenia, sposób ich wyboru, kompetencje (w tym zasady działania: walnego zebrania członków, zarządu, komisji rewizyjnej)
 • Sposób reprezentowania, zaciągania zobowiązań majątkowych, warunki ważności uchwał
 • Sposób pozyskiwania środków finansowych i płacenia składek członkowskich
 • Zasady wprowadzania zmian w statucie
 • Sposób rozwiązania stowarzyszenia.

Statut należy sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Zwołanie zebrania założycielskiego. Na zebraniu podejmuje się uchwałę o powołaniu stowarzyszenia do życia i wybiera się komitet założycielski. W zebraniu musi wziąć udział co najmniej 15 osób – tym samym staną się one założycielami stowarzyszenia. Na spotkaniu musi się znaleźć również osoba która poprowadzi zebranie (przewodniczący) oraz osoba, która spisze protokół (sekretarz).

Następnie należy przygotować:

 1. Listę członków założycieli z danymi: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zameldowania, numer dowodu osobistego, PESEL, własnoręczny podpis.
 2. Teksty uchwał, które muszą być podjęte w trakcie zebrania:
  • Uchwała o powołaniu stowarzyszenia, w dwóch egzemplarzach, podpisana przez przewodniczącego i sekretarza zebrania
  • Uchwała o przyjęciu statutu, w dwóch egzemplarzach, podpisana przez przewodniczącego i sekretarza zebrania
  • Uchwała o wyborze komitetu założycielskiego, w dwóch egzemplarzach, podpisana przez przewodniczącego i sekretarza zebrania

Członkowie komitetu założycielskiego składają i podpisują dokumenty o rejestrację stowarzyszenia.
Na zebraniu założycielskim można podjąć uchwałę o wyborze zarządu oraz uchwałę o wyborze organu kontroli wewnętrznej, np. komisji rewizyjnej, ale nie ma takiego obowiązku. Warto jednak od razu wybrać zarząd i komisję, aby uniknąć zwoływania kolejnego zebrania oraz opłat związanych ze zmianami w KRS.

Podstawowym formularzem służącym do rejestracji nowego stowarzyszenia w KRS jest formularz KRS-W20, do którego dołączamy:

 • KRS-WK – czyli organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki (informacje o organie uprawnionym do reprezentacji podmiotu, osób wchodzących w jego skład oraz sposobie reprezentacji) – tu podajemy informacje o zarządzie i komisji rewizyjnej (w dwóch, oddzielnych załącznikach; na jednym formularzu KRS-WK możemy wpisać dane dwóch osób, więc jeśli np. do zarządu/komisji rewizyjnej wybraliśmy po 3 osoby, to wypełniamy po dwa takie formularze – dla zarządu i dla komisji)
 • KRS-WF – założyciele, czyli informacje o osobach wchodzących w skład komitetu założycielskiego – przy czym formularz ten składa się wyłącznie wtedy, gdy rejestrujemy stowarzyszenie, które na zebraniu założycielskim nie wybrało władz.

Dokumenty:

 • Statut stowarzyszenia – dwa egzemplarze podpisane przez komitet założycielski (lub przez zarząd jeśli zostanie wybrany)
 • Protokół z zebrania założycielskiego – dwa egzemplarze, podpisane przez przewodniczącego i sekretarza zebrania
 • Lista członków założycieli – dwa egzemplarze, podpisane przez przewodniczącego i sekretarza zebrania
 • Podjęte na zebraniu uchwały – wszystko w dwóch egzemplarzach, podpisane przez przewodniczącego i sekretarza zebrania

Cały wniosek rejestracyjny składamy w dwóch oryginalnych egzemplarzach.

Członkowie komitetu założycielskiego muszą w ciągu 7 dni od dnia zamknięcia zebrania założycielskiego, złożyć we właściwym sądzie formularze o rejestrację w KRS wraz z wymaganymi dokumentami.

Sąd ma 3 miesiące od dnia złożenia wniosku na rozstrzygnięcie wniosku o zarejestrowanie stowarzyszenia. Sąd rejonowy wysyła do starosty odpis wniosku o rejestracje stowarzyszenia wraz z załącznikami. Starosta ma 14 dni licząc od dnia doręczenia wniosku, na ustosunkowanie się do złożonego wniosku.

Wzorcowy protokół założycielski wraz z uchwałami  (Plik w formacie doc 40KB, po kliknięciu rozpocznie się pobieranie)

 • aktywny samorząd
 • LCSI
 • Fundusz Poręczeń Kredytowych w Złotoryi
 • Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi
 • MY 2020
 • Portal Dolnego Śląska Turystyka
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x