6. Skok w bok, czyli wycieczka na Ostrzycę

Jeśli już jesteśmy w Proboszczowie, to możemy wybrać się na pieszą wycieczkę na pobliską Ostrzycę Proboszczowicką. Wiedzie na nią z centrum wioski żółty szlak Wygasłych Wulkanów. Na Ostrzycę nie sposób nie trafić, gdyż wznosi się 200 m nad otaczający ją teren, na zachód od wsi. Wysokość Ostrzycy wynosi 501 m n.p.m. (500,9 m na starych niemieckich mapach topograficznych). Najnowsze pomiary wskazują, że Ostrzyca jest niższa i ma 499 m n.p.m. Tak czy inaczej jest ona nekiem wulkanicznym zbudowanym z plioceńskich bazaltów, które przebiły dolnopermskie zlepieńce i piaskowce czerwonego spągowca. Przed II wojną światową Ostrzyca była rezerwatem przyrody. W 1962 r. stała się rezerwatem geologicznym, a obecnie utworzono wokół niej Obszar Chronionego Krajobrazu. Porasta ją las mieszany, a u podnóża w drzewostanie przeważają świerki. W połowie XIX w. wybudowano u północnego podnóża budynek zwany "Spitzbergbaude", który pełnił rolę kawiarni, restauracji i punktu wypadowego na szczyt. Z tamtego okresu pozostało około 450 bazaltowych stopni prowadzących na wierzchołek Ostrzycy. "Spitzbergbaude" już nie ma, ale za to pozostała piękna panorama, jaka rozpościera się ze szczytu. Widać z stąd Dolinę Skory, Pogórze oraz Góry Kaczawskie i Karkonosze. Nie widać jednak naszego celu wyprawy, źródła Skory, które skryło się za Sądreckimi Wzgórzami.