Dom Dziecka im. Jana Wyżykowskiego w Wilkowie Osiedlu

ul. Jana Kochanowskiego 4

tel.  (076) 87 83 177

e-mail: domdziecka4@wp.pl

Dyrektor: Alina Szewczuk

 

 

Dom Dziecka im. J.Wyżykowskiego w Wilkowie Osiedlu rozpoczął swoje funkcjonowanie we wrześniu 1993roku. Placówka ta została zorganizowana i umiejscowiona w budynku wcześniej istniejącego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

 

 

Dom Dziecka funkcjonuje w obszarze pomocy społecznej i realizuje zadania z zakresu socjalizacji. Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Złotoryi. Nadzór pedagogiczny sprawowany jest przez inspektorów Wydziału Polityki Społecznej we Wrocławiu.

Dnia 03 grudnia 2004roku placówce nadano imię Jana Wyżykowskiego odkrywcy złóż miedzi na Dolnym Śląsku. Dyrektorem domu jest mgr Alina Szewczuk.

Dom Dziecka przystosowany jest do pobytu 36 wychowanków w systemie rodzinkowym. Wszystkie dzieci objęte są obowiązkiem szkolnym. Uczęszczają do Szkoły Podstawowej, Gimnazjum w Wilkowie oraz Szkół ponadgimnazjalnych w Złotoryi.

 

 

W pomieszczeniach domu dziecka funkcjonują trzy grupy rodzinko we oraz mieszkanie dla usamodzielniających się wychowanków w odrębnym, drugim budynku. Każde z mieszkań ma osobne wejście i składa się z aneksu kuchennego, łazienek, pokoju stołowego, trzy dwu i dwuosobowych pokoi dla dzieci. W grupie rodzinkowej zamieszkuje 10 dzieci. Rodzeństwa nie są rozdzielane.

Mieszkania są bardzo dobrze wyposażone i zadbane. Kuchnie rodzinek przystosowane są do samodzielnego przygotowania przez dzieci śniadań, podwieczorków, kolacji. W czasie weekendów dzieci pod opieką wychowawców gotują obiady. Uczą się także piec i gotować różne potrawy.

 

 

Wychowankowie mają dostęp do komputerów, Internetu, dobrze wyposażonej salki gimnastycznej, biblioteki.

Pracownicy i specjaliści zatrudnieni w placówce pomagają wychowankom w przygotowaniu się do samodzielności i usamodzielnienia poprzez starania o znalezienie mieszkania, pomoc w remoncie mieszkań, pomoc w znalezieniu pracy i załatwieniu wszelkich spraw, które sprawiają wychowankom problemy.

Placówka organizuje dla podopiecznych imprezy, wycieczki, uroczystości z okazji imienin, urodzin, komunii, świąt itp.

Dzieci mają możliwość wyjazdów na ferie, wakacje organizowane przez dom dziecka przy pomocy sponsorów.

Wokół budynku domu dziecka jest zalesiony teren — park, boisko sportowe, profesjonalny plac zabaw wyposażony w drabinki, huśtawki, altankę.

 

 

Podstawowymi formami działalności opiekuńczo-wychowawczej są zajęcia higieniczno -porządkowe, wyrównawcze, logopedyczne, profilaktyczne, resocjalizacyjne, psychoterapeutyczne, przygotowujące do życia w społeczeństwie.

Dom  Dziecka  im.   J.Wyżykowskiego  w Wilkowie  Osiedlu   spełnia wymagane standardy świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego otrzymano zezwolenie na czas nieokreślony na jej całodobowe prowadzenie.