DOM DZIECKA "SOBIERADZIK" W WOJCIESZOWIE


DOM DZIECKA "SOBIERADZIK" W WOJCIESZOWIE
59-500 Wojcieszów ul. Targowa 4
tel (075) 7512 346
fax (075) 7511 900
                                  email: sobieradzikdd@wp.pl


Dom Dziecka w Wojcieszowie to stary dworek z okresu XVIII wieku znajdujący się w rejestrze Konserwatora Zabytków. Otoczony parkiem, również zabytkowym ze względu na piękne i rzadko występujący drzewostan. Wspaniały, na uboczu miasta teren do zabaw dziecięcych i właściwego spędzania czasu przez młodzież. Obejście domu stanowi jeszcze sad owocowy, ogród warzywny, boisko trawiaste do piłki nożnej i siatkowej oraz dwie stare baszty obronne z XIII wieku. Na terenie placówki znajduje się również mały basen kąpielowy wyremontowany przez wychowanków.W ŚRODKU
W budynku znajdują się następujące pomieszczenia: kuchnia z zapleczem magazynowym, jadalnia sala reprezentacyjną sala kominkową gabinet terapii pedagogicznej, sala do gry w tenisa stołowego, biura, oraz dwa mieszkania dla dwóch rodzinek.Nazwy rodzinek wybrały dzieci. Mieszkanie dla jednej rodzinki składa się z pokoi sypialnych, z pokoju stołowego, kuchenki podręcznej, łazienki + WC, przedpokoju. Umeblowanie pokoi jest urozmaicone, uzgadniane z wychowankami według ich upodobań, dostosowane do możliwości finansowych placówki oraz założeń systemu rodzinkowego (każdy wychowanek ma swoje stałe miejsce do nauki, spania, odpoczynku, miejsce na rzeczy osobiste). Od roku 1999 realizujemy plan wygospodarowywania jak największej ilości pokoi pojedynczych dla dzieci dorastających. Od 1999 wygospodarowano 3 pokoje jednoosobowe.MIESZKANIE ROTACYJNE, MIESZKANIE AUTONOMICZNE
Od 2000 roku dom nasz dysponuje mieszkaniem rotacyjnym. Z lokalu tego korzystają wychowankowie, którzy kontynuują naukę, oczekując na rozwiązanie własnego problemu mieszkaniowego. Autonomiczne mieszkanie dla wychowanków powstało z potrzeby pomocy wychowankom, któzy przejawiają chęć i potrzebę oraz spełniają warunki do samodzielnego życia. Przeznaczone jest ono dla 8 osób - młodzieży od 15 roku życia.WYCHOWANKOWIE
Wychowankowie przebywający w naszej placówce to dzieci w normie intelektualnej pochodzące z różnych środowisk jak również dzieci upośledzone w stopniu lekkim i zaburzone emocjonalnie. Przyczyny dla których te dzieci znalazły się w domu dziecka to przede wszystkim patologia rodziców, która rażąco narusza prawa dziecka pod każdym względem począwszy od zaspokojenia podstawowych potrzeb materialnych i bytowych a skończywszy na braku miłości przynależności do rodziny.TROCHĘ HISTORII
Dom Dziecka "Sobieradzik" powstał w 1970 roku w Ciechanowicach. Mieścił się w dużym starym pałacu, w który jednorazowo mieszkało około 120 wychowanków z całego województwa wrocławskiego. Praca opiekuńczo - wychowawcza odbywała się w grupach wiekowych. Były wówczas dwie grupy przedszkolne { młodsza, starszaki ) , młodsze grupy dziewcząt i chłopców, ten sam podział dotyczył średniaków i starsze grypy. W 1977 roku ze względu na zły stan techniczny budynku, który zagrażał bezpieczeństwu przebywających tam dzieci postanowiono przenieść wychowanków do dwóch mniejszych placówek w Wojcieszowie. Od 01-09-1977 roku każda z placówek liczyła po 50 wychowanków. Pierwszy budynek z czasem został przekształcony na Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy d!a dzieci upośledzonych. Takie zadanie spełnia do dnia dzisiejszego.

SYSTEM RODZINKOWY
Placówka od początku swojego istnienia doskonali się w pracy pedagogicznej, z dziećmi w normie intelektualnej, pozbawionej opieki rodziny naturalnej, opartej na założeniach SYSTEMU RODZINKOWEGO. Od początku działalności dom dziecka udoskonala pracę systemem rodzinkowym , a mianowicie :
- w sposób naturalny zmniejszono liczbę wychowanków do 34 osób
- dostosowywano bazę do wymogów systemu rodzinkowego, dokonywano właściwego doboru kadry,
- sukcesywnie wdrażano system do pracy pedagogicznej, podnosząc standardy usług,
- wychowanie przez pracę.